ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris

Semra PURKIS.

Cited by (1)

Abstract
With the crisis of capital accumulation, in the mid-1970's, production and labour processes has been re-organized spatially and technologically on the world scale. In parallel with this development the use of informal labour in different sectors of the economy has become widespread once again but in a new spatial, institutional and historical setting. In this article we tried to analyze infırmal labour use in torusim sector, ehich is a local example of global phenomenon. We used data of more extensive field research Marmaris's tourism sector to show an example for the spreading informalization processes in the economy in terms of labour use as a form of labour control to overcome the crisis of accumulation. The analysis has been drawn upon a new conceptualisation of informality that is "registered informality". Overcoming the crisis of accumulation relies on devaluation of labour surpluses more than ever by flexibilisation of labour processes, keeping wages low, and weakening labour's organisation. This situation leads to spreading informal labour use in different sectors of the economy. The working conditions and characteristics of labour market in Marmaris is the reflection of this global phenomenon. In this analysis, formality implies more than being registered and informality implies more than not being registered. It is argued that formal and informal levels are two interwined processes at work. Therefore concepts such as informal sector/formal sector, informal economy/formal economy, informal employment/formal employment are not used because they give thewrong impression as if they are separated levels from each other. Instead, we used new conceptualisation that is "registered informality" to be able to include the situation of being registered as well.

Key words: Tourism-led Development, Registered Informality, Informal Labour Use, Migrant Labour, FormalityTurizmle Kalkınmada Enformel Emek Kullanımı: Marmaris Örneği

Ozet
Bu makalede sermaye birikiminin krize girdiği 1970'li yılların ortalarından beri üretim ve emek süreçlerinin dünya ölçeğinde mekansal, organizasyonel ve teknolojik yeniden örgütlenmesine paralel olarak işgücünün enformel biçimlerde çalıştırılmasının farklı bir mekansal-kurumsal ve tarihsel çerçevede yeniden yaygınlaşması, yerel bir örnekten yola çıkılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Analizde ekonomide enformelleşme süreçlerinin yaygınlaşması ve işgücünün enformel biçimlerde çalıştırılmasının birikimin girdiği krizin aşılmasında bir emek kontrol biçimi olarak kullanımı, Marmaris için 2007 yılı yazında yapılan bir saha araştırmasının verilerine dayanılarak, "kayıtlı enformellik" olarak kavramsallaştırabileceğimiz bir çerçevede incelenmiştir. Sermaye, girdiği birikim krizini dünyada emek süreçlerinin esnekleştirilmesi, işçilerin ücretlerinin düşürülmesi ve örgütlenmelerinin zayıflatılması yoluyla, her zamankinden daha çok, emek fazlalıklarının değersizleştirilmesini gerçekleştirerek aşmaya çalışmaktadır. Bu da ekonomilerin farklı sektörlerinde enformel biçimlerde emek kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Marmaris'te işgücünün nitelikleri ve çalışma koşulları bu küresel eğilimin yerel bir yansımasıdır. Çalışmada formellik kayıtlı olmaktan ve enformellik kayıtsız olmaktan daha geniş anlamlarda kullanılmıştır. Formel ve enformel olan düzeylerin birbirleriyle içsel olarak bağlantılı olduğu öne sürülmekte ve enformel sektör/formel sektör, enformel ekonomi/formel ekonomi, enformel istihdam/formel istihdam gibi kavramların, bunların tamamen kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılmış alanlar olduğu izlenimini verdiğinden kullanımı yerine, enformellik kayıtlı olma durumunu da içerecek şekilde "kayıtlı enformellik" kavramı çerçevesinde analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizmle Kalkınma, Kayıtlı Enformellik, Enformel Emek Kullanımı, Göçmen İşgücü, Formellik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Semra PURKIS
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4461
Downloaded: 529
Cited: 1


REFERENCES
-

This Article Cited By the following articles

Gazeteci Emeğinin Dönüşümü ve Güvencesizleşme: Türkiyeli Dijital Haber Odalarının Serbest Muhabirleri Üzerine Bir Çalışma
2018; 5(2): 195.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Semra PURKIS. [Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 107-126. Turkish. doi:10.5455/ey.10678


Web Style

Semra PURKIS. [Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156130 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10678


AMA (American Medical Association) Style

Semra PURKIS. [Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris]. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 107-126. Turkish. doi:10.5455/ey.10678Vancouver/ICMJE Style

Semra PURKIS. [Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris]. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited March 28, 2020]; 19(69): 107-126. Turkish. doi:10.5455/ey.10678Harvard Style

Semra PURKIS (2008) [Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris]. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 107-126. Turkish. doi:10.5455/ey.10678Turabian Style

Semra PURKIS. 2008. [Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris]. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 107-126. Turkish. doi:10.5455/ey.10678Chicago Style

Semra PURKIS. "[Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris]." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 107-126. Turkish. doi:10.5455/ey.10678MLA (The Modern Language Association) Style

Semra PURKIS. "[Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris]." Ekonomik Yaklasim 19.69 (2008), 107-126. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10678APA (American Psychological Association) Style

Semra PURKIS (2008) [Informal Labour Use in Tourism-Led Development: The Case of Marmaris]. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 107-126. Turkish. doi:10.5455/ey.10678