ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


A Model of Development by Dispossession

Amit Bhaduri.

Abstract
Using as a background the stormy debates about land acquisition currently raging in India, the paper describes its various inter-connected aspects and analyses through a formal model these inter-connections in a model of corporate led growth. The outcome is the emergence of informal sector and corruption of the democratic process. It shows how state sponsored land acquisition adversely affects the private investment climate with proclivity towards speculative land holding, worsening income and wealth distribution, while it captures analytically why and how unemployment and depletion of natural resources at an unwarranted rate proceeds simultaneously with high economic growth. The impact predominantly is greater destitution rather than welfare for the majority of the people.

Key words: Land, natural resource, informal sector, unemployment, corporations, democracy. JEL Classification: O11, O40, E10, J46, Q30.



Mülksüzleştirme Yoluyla Gelişme Üzerine Bir Çalışma

Ozet
Bu çalışma, bugünlerde Hindistan’da alevlenen toprak kazanımı konusundaki şiddetli tartışmaları bir arkaplan olarak kullanarak, konunun çeşitli içsel bağlantılı yönlerini açıklamakta ve bu içsel bağlantıları, uygun bir model aracılığıyla şirketlere dayalı büyüme modeli ile analiz etmektedir. Elde edilen sonuç, enformel sektörün oluşması ve demokratik sürecin bozulmasıdır. Bu durum, devlet destekli toprak kazanımının, spekülatif amaçlı arazi tutma eğilimine sebep olarak, gelir ve servet bölüşümünü kötüleştirerek, özel yatırım atmosferini nasıl olumsuz etkilediğini gösterir. Aynı zamanda işsizliğin ve doğal kaynakların haksız bir şekilde tükenmesinin neden ve nasıl yüksek iktisadi büyüme ile eşanlı geliştiğini analitik olarak içerir. Baskın sonuç ise insanların çoğunluğu için daha fazla refahtan ziyade, daha fazla yoksulluktur.

Anahtar Kelimeler: Toprak, doğal kaynak, informal sektör, işsizlik, ticari şirketler, demokrasi. JEL Sınıflaması: O11, O40, E10, J46, Q30.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Amit Bhaduri
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3593
Downloaded: 600


REFERENCES
Chatterjee, P. (2011). Lineages of the Political Society: Studies in Post-Colonial democracy, New York: Columbia University Press, pp.22-24. [PMC Free Fulltext]   
Gandhi, A. & Walton (2012). Where do Indian billionaires get their wealth, Economic and Political Weekly, October 6, XLVII, no.40.
Harvey, D. (2003). The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press, p.144. [Pubmed]   
Kalecki, M. (1971). �Political Business Cycles� in his Selected Essays in the Dynamics of the Capitalist Economy, Cambridge: Cambridge University Press
Marx, K. (1977). Capital, see especially Vol 1, part7, ch.26, and Selected Works, vol.2, Moscow: Progress Publishers.
Dorfman, R., Samuelson, P. & Solow, R. (1958). Linear Programming and Economic Analysis, [Ch.9, 10], New York: McGraw‐Hill.
Sanyal, K. (2007) Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and Post‐Colonial Capitalism, Routledge.
Sraffa, P. (1960). Production of Commodities by means of Commodities, Cambridge: Cambridge University Press.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Amit Bhaduri. A Model of Development by Dispossession. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 45-72. doi:10.5455/ey.35802


Web Style

Amit Bhaduri. A Model of Development by Dispossession. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=201601 [Access: March 28, 2020]. doi:10.5455/ey.35802


AMA (American Medical Association) Style

Amit Bhaduri. A Model of Development by Dispossession. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(97): 45-72. doi:10.5455/ey.35802



Vancouver/ICMJE Style

Amit Bhaduri. A Model of Development by Dispossession. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited March 28, 2020]; 26(97): 45-72. doi:10.5455/ey.35802



Harvard Style

Amit Bhaduri (2015) A Model of Development by Dispossession. Ekonomik Yaklasim, 26 (97), 45-72. doi:10.5455/ey.35802



Turabian Style

Amit Bhaduri. 2015. A Model of Development by Dispossession. Ekonomik Yaklasim, 26 (97), 45-72. doi:10.5455/ey.35802



Chicago Style

Amit Bhaduri. "A Model of Development by Dispossession." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 45-72. doi:10.5455/ey.35802



MLA (The Modern Language Association) Style

Amit Bhaduri. "A Model of Development by Dispossession." Ekonomik Yaklasim 26.97 (2015), 45-72. Print. doi:10.5455/ey.35802



APA (American Psychological Association) Style

Amit Bhaduri (2015) A Model of Development by Dispossession. Ekonomik Yaklasim, 26 (97), 45-72. doi:10.5455/ey.35802





Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]